pl de

Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na budynek socjalno-biurowy oraz zmiana konstrukcji dachu z przebudową

Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-garażowego na budynek socjalno-biurowy oraz zmiana konstrukcji dachu z przebudową

Wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych: kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, kanalizacji deszczowej zewnętrznej, wodociągu na cele ppoż, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji wentylacji mechanicznej wraz z automatyką i uruchomieniem, instalacji chłodniczej wraz z automatyką i uruchomieniem, węzeł cieplny wraz z automatyką i uruchomieniem, konstrukcje wsporcze instalacji wentylacji i chłodzenia