pl de

Wykonanie węzłów cieplnych c.o., c.t., c.w.u. dla obiektów PGE przy ul. 8-go Marca w Rzeszowie

Wykonanie węzłów cieplnych c.o., c.t., c.w.u. dla obiektów PGE przy ul. 8-go Marca w Rzeszowie

Wykonanie węzła cieplnego c.o., ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej dla budynku Centrali i obiektów PGE Obrót S.A.- roboty demontażowe, roboty montażowe technologiczne : węzeł cieplny c.o., c.t. i c.w.u., zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja termiczna, montaż zaworów równoważących w instalacji cyrkulacji c.w.u., instalacje elektryczne węzła, instalacje AKPiA węzła, uruchomienie węzła cieplnego