pl de

Wykonanie pierścieni wody lodowej MTU Aero Engines Tajęcina 108 k/Jasionki

Dodatkowa instalacja wody lodowej dla MTU Jasionka.

Wykonanie rozbudowy wody lodowej na potrzeby nowych linii produkcyjnych.