pl de

Wykonanie magistrali wodnej c.o. z EC do WSK - dolna część zakładu ( Budowa sieci wodnej c.o. + przystosowanie EC + przystosowanie węzłów cieplnych)

Wykonanie magistrali wodnej c.o. z EC do WSK - dolna część zakładu ( Budowa sieci wodnej c.o. + przystosowanie EC + przystosowanie węzłów cieplnych)

Wykonanie przyłącza cieplnego do budynków, montaż rurociągów preizolowanych i próby szczelności, modernizacja węzłów, opomiarowanie instalacji