pl de

Wykonanie magistrali wodnej c.o. z EC do WSK - dolna część zakładu ( Budowa sieci wodnej c.o. + przystosowanie EC + przystosowanie węzłów cieplnych)

Wykonanie magistrali wodnej c.o. z EC do WSK - dolna część zakładu ( Budowa sieci wodnej c.o. + przystosowanie EC + przystosowanie węzłów cieplnych)

Przystosowanie węzłów cieplnych w obiektach do zasilania czynnikiem grzewczym - wodą o parametrach 135/70 oC w obiektach oraz modernizacja 2 rozdzielni ciepła