pl de

Wykonanie kotłowni rezerwowej w elektrociepłowni

Wykonanie kotłowni rezerwowej w elektrociepłowni

Demontaż kotłów z osprzętem, montaż kotłów i palników, montaż zbiorników oleju, dostawa i montaż rurociągów cieplnych wraz z izolacją montaż instalacji elektrycznej i sterującej. Wykonanie układu odgazowania .