pl de

Wykonanie kompletnego systemu podgrzewania oleju do przekładni na stanowisku AG2D w budynku H39

Wykonanie kompletnego systemu podgrzewania oleju do przekładni na stanowisku AG2D w budynku H39

Sporządzenie wykonawczej dokumentacji projektowej. Kompleksowa dostawa i montaż wszystkich niezbędnych elementów instalacji podgrzewania oleju roboczego oraz rozruch układu.