pl de

Wykonanie instalacji w hali W-67

Wykonanie instalacji w hali W-67

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 2. Wykonanie instalacji sprężonego powietrza; 3. Wykonanie instalacji c.o. w hali; 4. Wykonanie przyłączy wody pitnej i przemysłowej; 5. Wykonanie instalacji gazowej wraz z układem reduk.-pomiarowym