pl de

Wielofunkcyjny budynek dydaktyczny WSPiA w Rzeszowie

Wykonanie robót instalacyjnych przy realizacji zadania : Wielofunkcyjny budynek dydaktyczny WSPiA w Rzeszowie

Wykonanie przyłączy: wodociągu, c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wod-kan, technologi węzła cieplnego, instalacji c.o., i c.t., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, AKPiA węzła cieplnego