pl de

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego napędów lotniczych przy WSK PZL-Rzeszów ul. Hetmańska 120

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego napędów lotniczych przy WSK PZL-Rzeszów ul. Hetmańska 120

Wykonanie przekładki (demontaż + montaż nowego rurociągu) sprężonego powietrza na ścianie zewnętrznej budynku C12 wraz z robotami towarzyszącymi