pl de

TARKETT Modernizacja układu zasilania

TARKETT Modernizacja układu zasilania

Wykonanie modernizacji zasilania całego zakładu produkcyjnego.

Wymiana linii zasilającej zakład z 6 kW na 15 kW,

Wymiana rozdzielni średniego napięcie oraz transformatorów.

Montaż nowych rozdzielnic niskiego napięcia 4000A i 2500A oraz rozdzielnic obiektowych.

Wykonanie linii zasilających oraz instalacji oświetlenia wewnętrznego opartego o system DALI.