pl de

Szpital Kraków - im. Jana Pawła II

Wykonanie wszystkich instalacji.

Wykoanie instalacji:

- wodno kanalizacyjnej 

- wentylacji

- klimatyzacji

- elektryki

- automatyki 

- IT

- BMS