pl de

System transportowy do surowców i systemów jakościowych do konwertera FTTH- w ramach projektu " Wdrożenie wynalazku-pasywnego konwertera optycznego do działalności gospodarczej P.H. ELMAT Sp. z o.o.

System transportowy do surowców i systemów jakościowych do konwertera FTTH

Wykonanie systemu transportowych do surowców i systemów jakościowych do konwertera FTTH obejmuje wykonanie: układu transportu i dystrybucji chlorowców, wentylacji wraz z osuszaniem i nawilżaniem pomieszczeń typu Cleanroom, wykonanie wentylacji pomieszczeń, wentylacji chłodzenia lamp UV, instalacji chłodzącej piece, instalacji wody surowej i demineralizowanej dla celów technologii,,instalacji wody uzdatnionej wraz ze stacją SUW dla celów technologii, instalacji sprężonego powietrza, instalacji odprowadzającej odpady do Scrubbera, wykonanie wentylacji wod-kan wraz z dostawą oczomyjek i pryszniców bezpieczeństwa, wykonanie wentylacji kanalizacji technologicznej (przemysłowej) wraz z dostawą zbiornika bezodpływowego i osadnika cząstek stałych, wykonanie automatyki sterującej wraz z detekcją dla technologii, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia będące elementami systemu transportowego do surowców i systemów jakościowych do konwertera FTTH