pl de

SAFRAN wykonanie robót instalacyjnych w zakładzie SAFRAN w Sędziszowie

Budowa oraz Przebudowa Zakładu Produkcyjnego Safran Transmission Systems Poland

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja klimatyzacji

Instalacja wody lodowej wraz z montażem agregatu i zakupem agregatu

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja wody

Biały montaż