pl de

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu BorgWarner Poland Sp.z o.o.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zakładu BorgWarner Poland Sp. z o.o

Wykonanie instalacji wod-kan i hydrantwej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
instalacji tryskaczowej, nowoprojektowanej kotłowni, modernizacja kotłowni istniejącej i stacji sprężarek.