pl de

Rozbudowa istniejącego ZOZ w Rudnej Małej k/Rzeszowa- Szpital Specjalistyczny św. Rodziny

Rozbudowa istniejącego ZOZ w Rudnej Małej k/Rzeszowa- Szpital Specjalistyczny św. Rodziny

Instalacja wod-kan, c.o., c.t., gaz, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja wewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja ppoż. hydrantowa, wykonanie i uruchomienie kotłowni, "biały montaż".