pl de

Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów produkcyjnych Zakładu Produkcji i Dystrybucji Leków wraz z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami

Wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych

Wykonanie  wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji tryskaczowej wraz z  instalacjami technologicznymi