pl de

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowego i biurowo-handlowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów, zlokalizowanych przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie - etap II

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynowego i biurowo-handlowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej oraz budowa dwóch zjazdów, zlokalizowanych przy ul. Trembeckiego w Rzeszowie - etap II

Zakres robót obejmuje: instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacja, instalacja hydrantowa ppoż., kanalizacja sanitarna i deszczowa, instalacja c.o. i c.t. , technologia kotłowni wraz z instalacją gazową, klimatyzacja, instalacja elektryczna