pl de

Rozbudowa i nadbudowa Hali montażowo-magazynowej obiekt 51 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa Hali produkcji Pras; Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozbudowa i nadbudowa Hali montażowo-magazynowej obiekt 51 wraz z infrastrukturą towarzyszącą; Budowa Hali produkcji Pras; Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu

Centrale wentylacyjne, kurtyny, agregaty grzewczo-wentylacyjne, wentylatory oddymiające, układ kotłowni, woda lodowa, układ VRV i klimatyzacja typu Split, układ odzysku ciepła ze sprężarek oraz odprowadzenia, instalacja odzysku ciepła ze sprężarek, instalacja sprężonego powietrza