pl de

Rozbudowa i nadbudowa budynku liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie przy ul. Jałowego

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie przy ul. Jałowego

Wykonanie instalacji elektrycznych; rozbudowa istniejącej rozdzielni głównej niskich napięć RGNN; wykonanie instalacji ppoż.; wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego