pl de

Rozbudowa i nadbudowa budynku liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie przy ul. Jałowego

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych zadania pn. Rozbudowa i nadbudowa budynku liceum ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie przy ul. Jałowego

1.Instalacje sanitarne wewnętrzne: a) wykonanie kanalizacji sanitarnej; b)wykonanie instalacji wodociągowej i ppoż.; c) wykonanie kanalizacji deszczowej podciśnieniowej; d) wykonanie instalacji c.o.; e) wykonanie ciepła technologicznego; f) wykonanie węzła cieplnego; g) wykonanie instalacji wody lodowej; h) wykonanie instalacji chłodniczej; i) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; 2. Sieci i przyłącza zewnętrzne: a)rozbiórka sieci gazowej; b) rozbiórka sieci kanalizacji deszczowej; c)wykonanie przyłącza sieci gazowej; d) wykonanie przyłącza sieci kanalizacji deszczowej