pl de

Rozbudowa i modernizacja obiektu Hotel Ferdynand w Rzeszowie

Kompleksowe wykonanie prac branży sanitarnej i elektrycznej.

Wykonanie przyłączy wody  dla celów bytowych i p.poż., kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wewnętrzne instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kotłownia gazowa, instalacja wentylacji mechaniczne, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, instalacja ogrzewania grzejnikowego sanitariatów. W zakresie prac elektrycznych m.in.: wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnie, instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja sygnalizacji pożaru, TV kablowe, WiFi, CCTV, centrala telefoniczna, rozbudowa serwerowni.