pl de

Roboty instalacyjne w części hali budynku Panattoni w Jasionce k/Rzeszowa

Roboty instalacyjne w części hali budynku Panattoni w Jasionce k/Rzeszowa

Wykonanie następujących robót: 1. Konstrukcje wsporcze pod instalacje, 2.Instalacja wody, 3. Sprężarkownia, 4. Instalacja sprężonego powietrza, 5.Instalacja odciągowa mgły olejowej, 6.Instalacja odciągowa ze stanowiska ładowania wózków akumulatorowych