pl de

Realizacja obiektów i instalacji zasilających podczyszczalnię ścieków VAN PUR S.A. Oddział w Rakszawie; lokalizacja 37-111 Rakszawa 334

Realizacja obiektów i instalacji zasilających podczyszczalnię ścieków VAN PUR S.A. Oddział w Rakszawie; lokalizacja 37-111 Rakszawa 334

Modernizacja stacji RSN, stacja transformatorowa oczyszczalnia, modernizacja sieci cieplnych preizolowanych, linii kablowych, ogrzewania budynku mechanicznego oczyszczania ścieków