pl de

Przystosowanie malarni w H-3 do malowania zespołów śmigłowca

Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w ramach zadania pn. Przystosowanie malarni w H-3 do malowania zespołów śmigłowca

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego, sprężonego powietrza, centralnego odkurzania oraz gazu