pl de

Przebudowa pomieszczeń Naważalni Sanofi - Aventis Sp. Z o.o. przy ul. Lubelskiej

Wykonanie instalacji HVAC i instalacji sanitarnych przy realizacji zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Naważalni Sanofi - Aventis Sp. Z o.o. przy ul. Lubelskiej

Wykonanie kompletnych instalacji HVAC w tym : wentylacja pomieszczeń, rurociągi i izolacje CT, urządzenia i armatura, instalacja wody lodowej, odprowadzenie skroplin, instalacja pary i kondensatu, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o.