pl de

Przebudowa Oddziału Pakowni zlokalizowanej w budynku produkcyjnym ICN Polfa Rzeszów

Przebudowa Oddziału Pakowni zlokalizowanej w budynku produkcyjnym ICN Polfa Rzeszów

ICN POLFA - instalacja i elektryka

Wykonanie robót instalacyjnych:
- demontaż zbędnych instalacji
- modernizacja istniejącej instalacji i klimatyzacji opartej na centrali KNW6 w celu umożliwienia utrzymania bieżacej produkcji
- instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń ''czystych'' (strefa ochronna) i ''czarnych'' (strefa ogólna) nowego Odziału Pakowni w oparciu o centrale wentylacyjne Klimor
- instalacja grzewcza i sanitarna
- instalacja wody lodowej w opraciu o agregaty wody lodowej Trane ok 900kW
- rozbudowa istniejącego węzła cieplnego dla potrzeb nowej centrali wentylacyjnej i nawilżania pomieszczeń
- pozostałe instalacje: odpylanie, sprężone powietrze z istaniejących układów

Wykonanie robót elektrycznych i automatyki:
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych, tras kablowych i linii zasilających odbiory siłowe
- wykoanie instalacji oświetlenia ogólnego, awarjnego oraz ewakuacyjnego, montaż instalacji lamp bakteriobójczych
- wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji niskoprądowych
- wykonanie instalacji automatyki i sterowania
- wykonanie instalacji p.poż.
- wykoanie niezbędnych modyfikacji w układzie sterowania centrali KNW6 w celu umożliwienia jej dalszego funkcjonowania