pl de

Przebudowa istniejącej i budowa hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego

Wykonanie robót instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Przebudowa istniejącej i budowa hali produkcyjno-magazynowej w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego

Wykonanie : 1. Wewnętrzne instalacje wod-kan., c.o., c.t., 2.Instalacja hydrantowa, 3. Wentylacja mechaniczna, 4. Instalacja sprężonego powietrza,5. Odwodnienie dachu, 6. Przekładka sieci ciepłowniczej