pl de

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku technicznego na potrzeby instalacji olejowego nośnika ciepła i instalacji układu chłodniczego wraz z zewnętrznymi instalacjami układu chłodniczego i grzewczego z konstrukcjami wsporczymi, kablami energetycznymi

Dostawa podgrzewacza oleju termalnego wraz z wyposażeniem

Instalacja oleju termalnego, dostawa i montaż podgrzewacza oleju termalnego, instalacja wody lodowej, instalacja sprężonego powietrza, wody uzdatnionej, przyłącz gazu do kotłowni, instalacje elektryczne i automatyka