pl de

Przebudowa i rozbudowa istniejącego Budynku Produkcyjnego w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej

Przebudowa i rozbudowa istniejącego Budynku Produkcyjnego wraz z przebudową i rozbudową istniejących wewnętrznych i zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej Sanofi-Aventis Sp. Z o.o. w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i technologicznej, kanalizacji deszczowej, przyłączy wody oraz rurociągi na estakadzie., instalacja CIP, instalacja wody oczyszczonej PW, instalacja sprężonego powietrza i AKPiA, instalacja pary i kondensatu, instalacja wody lodowej do celów technologicznych, instalacja chłodnicza