pl de

Przebudowa budynku starej elektrowni PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. Z o.o. w Rzeszowie wraz z dostawą i montażem materiałów, urządzeń elementów wyposażenia

Przebudowa budynku starej elektrowni PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. Z o.o. w Rzeszowie wraz z dostawą i montażem materiałów, urządzeń elementów wyposażenia

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji odprowadzania skroplin, instalacji c.o., instalacji klimatyzacji i wentylacji