pl de

Prace z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej dla Salonu Motocyklowego HARLEY DAVIDSON w Rzeszowie przy ul. Ludwika Chmury

Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych w salonie motocyklowym Harley Davidson w Rzeszowie.

Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wody bytowej , kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z kotłownią gazową, wewnętrzną instalacją gazową, wentylacją mechaniczną oraz klimatyzacją. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych m.in. przyłącz energetyczny do budynku, rozdzielnie wewnętrzne, trasy kablowe zewnętrzne i wewnętrzne, instalacja oświetleniowa ogólna, awaryjna i ewakuacyjna, kurtyny powietrzne, instalacje SSWiN, LAN, instalacja BMS wraz ze sterowaniem i zarządzaniem oświetleniem.