pl de

Modernizacja sieci parowych kanałowych

Modernizacja sieci parowej usytuowanej w kanale ciepłowniczym na terenie Zakładu Metalurgicznego "WSK Rzeszów" Sp. Z o.o.

1. Wymiana izolowanych rurociągów przyłączy ciepłowniczych parowych do obiektów; 2. Wymiana armatury odcinającej na rurociągach parowych przyłączy do obiektów; 3. Poprawa stanu technicznego włazów do komór i studzienek na przedmiotowym odcinku sieci