pl de

Modernizacja pomieszczeń II piętra Budynku TP na terenie Elektrowni "Kozienice"

Wykonanie instalacji w ramach zadania pn. Modernizacja pomieszczeń II pietra Budynku TP na terenie Elektrowni "Kozienice"

Wykonanie instalacji wod-kan., c.o., i c.w. oraz instalacji klimatyzacji i wentylacji