pl de

Modernizacja Laboratorium metalurgicznego wchodzącego w skład tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego napędów lotniczych (przebudowa budynku E15) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie WSK PZL-Rzeszów

Modernizacja Laboratorium metalurgicznego wchodzącego w skład tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego napędów lotniczych (przebudowa budynku E15) wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie WSK PZL-Rzeszów

Wykonanie : - instalacja wod-kan., instalacja c.o. i c.t. dla potrzeb wentylacji mechanicznej, instalacja sprężonego powietrza i gazów technicznych, zewnętrzne sieci wod-kan, gaz, kanalizacja deszczowa wraz z 2 wpustami ulicznymi, węzeł cieplny c.o.