pl de

Modernizacja i przebudowa Magazynu przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Modernizacja i przebudowa Magazynu przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Zakres obejmuje : 1. instalacja wod.-kan.; 2. instalacja c.o.; 3. węzeł cieplny ( technologia); 4. izolacja ciepła technologicznego; 5. instalacja wody lodowej; 6. węzły regulacyjne nawiewnic central wentylacyjnych; 7.przeróbka sprężonego powietrza w pomieszczeniu wzorcowni