pl de

Hotel Bristol w Rzeszowie przy ul Rynek 20-23

Kompleksowe wykonanie robót sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji w buidynku Hotelu Bristol w Rzeszowie przy ul Rynek 20-23

Wykonanie instalacji c.o., instalacji c.t., central wentylacyjnych i klimakonwektorów; instalacji wody lodowej, instalacji wod-kan., instalacji tryskaczowej, instalacji wentylacji i oddymiania, instalacji gazowej