pl de

Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A. w Tajęcinie

Wykonanie robót instalacyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A.

Wykonanie następujących instalacji : instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja c.o., instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, instalacja obiegu, wymiennik - rekuperator glikolowy, kotłownia gazowa wraz z instalacją, instalacja wody lodowej wraz z agregatami, instalacja gazowa, sieć preizolowana wody lodowej