pl de

Centrum logistyczne w Krzemienicy

Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wykoanie instalacji:

- elektrycznych 

- automatyki

- IT

oraz niezbednych przyłaczy zewnętrznych.