pl de

Centrum Logistyczne - Budynek magazynowy wraz z częścią administracyjno-biurową oraz niezbędną zabudową pomocniczą przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Kompleksowe wykonanie instalacji przy realizacji zadania pn. Centrum Logistyczne - Budynek magazynowy wraz z częścią administracyjno-biurową oraz niezbędną zabudową pomocniczą przy ul. Przemysłowej w Rzeszowie

Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i c.t., wentylacji, klimatyzacji, gazu i kotłowni gazowej, przyłącz i sieć wodociągowa, przyłącz i sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki do rur spustowych zakończone rewizjami, odwodnienie liniowe, czerpnie powietrza, wentylatory dachowe, "biały montaż"