pl de

Centrum Hotelowo - Konferencyjne "Hotel Prezydencki" przy ul. Podwisłocze i Kopisto w Rzeszowie

Roboty budowlane i instalacyjne w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym "Hotel Prezydencki" przy ul. Podwisłocze i Kopisto w Rzeszowie

Wykonanie przyłączy sanitarnych i wodociągowych, przełożenie instalacji wodociągu i kanalizacji sanitarnej, wykonanie węzła cieplnego, wykonanie instalacji c.o., c.t., c.w. wod.-kan, kanalizacji deszczowej, "biały montaż" urządzeń sanitarnych i armatury o wysokim standardzie, montaż urządzeń i instalacji oraz wyposażenia pływalni, instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku hotelu