pl de

Budynek ośrodka hotelowo-gastronomicznego w Sandomierzu przy ul. Okrzei

Roboty instalacyjno - sanitarne na zadaniu inwestycyjnym pn. Budynek ośrodka hotelowo-gastronomicznego w Sandomierzu przy ul. Okrzei

Wykonanie : 1. Instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i kanalizacji sanitarnej, 2. Instalacja hydrantowa ppoż., 3. Instalacja ciepła technologicznego, 4. Instalacja centralnego ogrzewania , 5. Kotłownia i instalacja gazowa, 6. Instalacja wentylacji