pl de

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Ziemowita 11 we Wrocławiu

Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji zadania pn. Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Ziemowita 11 we Wrocławiu

Wykonanie następujących elementów robót: 1. przyłącz kanalizacji sanitarnej, 2. przyłącz kanalizacji deszczowej wraz z systemem retencyjnym na terenie Inwestora, 3. Przyłącz wodociągowy, 4. Przekładka i przyłącz sieci cieplnej,5. Wentylacja mechaniczna garażu wraz z detekcją CO+LPG i automatyką, 6. Ogrzewanie, 7. Węzeł cieplny, 8. Instalacja wod-kan. , 9. Odprowadzenie wód deszczowych, 10. Instalacja hydrantowa