pl de

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym w Przemyślu przy ul. Fredry

Wykonanie instalacji sanitarnych w ramach inwestycji pn. Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym w Przemyślu przy ul. Fredry

Wykonanie kompletnych instalacji sanitarnych: przyłączy wody, przekładka gazu DN125, przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja wod.-kan. c.o. i c.t., wentylacja