pl de

Budynek biurowy dla HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. Z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie WSK-PZL Rzeszów

Budynek biurowy dla HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. Z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie WSK-PZL Rzeszów

Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan, instalacji tryskaczowej, instalacji grzewczej, węzeł cieplny, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacji chłodniczej, przyłączy do sieci cieplnej, sieci i przyłączy wod-kan.