pl de

Budynek biurowo-laboratoryjno-produkcyjno-magazynowy wraz z infrastrukturą techniczną w Rogoźnicy

Wykonanie instalacji z branży sanitarnej w ramach zadania pn. Budynek biurowo-laboratoryjno-magazynowy wraz z infrastrukturą techniczną w Rogoźnicy

Wykonanie przyłączy: gazowy, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; instalacji wod-kan., c.o., gaz. Wraz z kotłownią gazową, instalacji sprężonego powietrza, ciepła technologicznego, instalacji wentylacji i klimatyzacji