pl de

Budowa ZPOiW "VORTUMNUS" w Skołyszynie etap II , część 1 - część produkcyjno magazynowa, budynek kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody

Wykonanie robót sanitarnych przy realizacji zadania pn. Budowa ZPOiW "VORTUMNUS" w Skołyszynie etap II , część 1 - część produkcyjno magazynowa, budynek kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody

Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych rurociągów prowadzonych w hali, wykonanie instalacji sprężonego powietrza, instalacji pary i kondensatu, instalacji chłodniczej, instalacji wody technologicznej.