pl de

Budowa zespołu stanowisk badawczych (hamownia) wchodzących w skłąd tworzonego Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK PZL-Rzeszów S.A.

Budowa zespołu stanowisk badawczych (hamownia) wchodzących w skłąd tworzonego Centrum Badawczo Rozwojowego Napędów Lotniczych przy WSK PZL-Rzeszów S.A.

Wykonanie następujących robót: 1. Budowa przyłączy sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej, gazowej, ciepłowniczej, sprężonego powietrza, przyłącza paliwowego, 2. Budowa rurociagów wody technologicznej, 3. Instalacje wod.-kan, c.o. , wraz z wymiennikownią, instalacja gaz., instalacja sprężonego powietrza, instalacja wentylacji mechanicznej, ruraż technologiczny TEST CELL2, klimatyzacja,