pl de

Budowa Zakładu Usług Produkcyjnych Piekarnia - Ciastkarnia w Jabłonce

Wykonanie robót instalacyjnych w ramach inwestycji pn. Budowa Zakładu Usług Produkcyjnych Piekarnia - Ciastkarnia w Jabłonce

Wykonanie: instalacji grzewczej, gazowej z kotłownią, wewn. Instalacji wod-kan., instalacji technologicznej, wewn. instalacji elektrycznej