pl de

Budowa Zakładu Produkcyjno-Laboratoryjnego technologii światłowodowych i fotonicznych ELMAT wraz z przynależną infrastrukturą w Zaczerniu k/Rzeszowa

Wykonanie wewnętrznych instalacji na zadaniu pn. Budowa Zakładu Produkcyjno-Laboratoryjnego technologii światłowodowych i fotonicznych ELMAT wraz z przynależną infrastrukturą w Zaczerniu k/Rzeszowa

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych w tym zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej z kolidującymi zjazdami. Wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania wód opadowych, c.o., gaz, wentylacji, klimatyzacji, instalacji chłodnictwa, sprężonego powietrza, instalacji elektrycznej słaboprądowych, instalacji elektrycznej silnoprądowych, odgromowej, stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka kanalizacji t/t, zabezpieczenie instalacji SN i NN